A tapiogyorgye.hu archív weboldalát látja. Az új weboldal eléréséhez kattintson ide

 
Hírek
Település Arculati Kézikönyv
   A település története
   A település jelen állapotáról
   A település címeréről
   Testvérvárosi kapcsolat
   Kitüntetettek
   Tápiógyörgye adatai
   Legújabb képek
   Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
   Polgármesteri Hivatal
   Képviselőtestület
   Bizottságok
   Kisebbségi Önkormányzat
   Rendeletek
   Határozatok
   Tájékoztatások, letöltések
   Ár- és díjtételek
   Adó befizetési számlaszámok
   Kazinczy Ferenc Általános    Iskola
   Kastélykert Óvoda
   Bartók Béla Zeneiskola
   Községi Könyvtár és
   Művelődési Ház
   Gondozási Központ
   Családsegítő és
   Gyermekjóléti Szolgálat
   Ifjúsági tábor
   Falumúzeum
   Strandfürdő
   Tájvédelmi Körzet
   Programlehetőségek táborozók részére
   Eseménynaptár
   Térkép
   Nagykátai Járási Hivatal
   Asztalitenisz
   Labdarúgás
   Testületi anyagok
   Hírek
   Választások
 
Önkormányzat > Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal


A Polgármesteri Hivatal nyitva tartása az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat valamennyi dolgozója számára (közalkalmazott, köztisztviselő, közfoglalkoztatott) munkajogi ügyek intézése:
- hétfőn 14 - 16 óra között Batu Andreánál

Lakcím ki- és bejelentés:
- kedden 14 - 16 óra között a Nagykátai Járási Kormányhivatal ügysegédjénél

Pénztári ki- és befizetés:
hétfő: 13 - 15 óra
kedd: 13 - 15 óra
szerda: 8 - 12 óra
csütörtök: 8 - 12 óra
péntek: a pénztár zárva tart.

Hatósági ügyintézés (adóigazgatás, kereskedelem, vendéglátás, építésigazgatás, földárverési hirdetmények, birtokvédelem, rendezvény bejelentés, hagyatéki ügyintézés, egyéb panaszbejelentés)
hétfő: 8 - 12, 13 - 16
kedd: 8 - 12, 13 - 16
szerda: 8 - 12, 13 - 16
csütörtök: 8 - 12, 13 - 16
péntek: nincs ügyfélfogadás

A segélykérelmeket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál kell benyújtani.

 

Polgármesteri ügyfélfogadás: a hivatal nyitva tartási idején belül a titkárságon előre jelzett időpontban.

Az intézmény alaptevékenysége:
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, döntésmeghozatalával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
A Hivatal a jegyző által elkészített és a polgármester által jóváhagyott ügyrend szerint működik, amely a hivatal feladatait, valamint belső szervezeti egységének és a dolgozók közötti munkamegosztást tartalmazza.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Önálló költségvetési szerv
Éves költségvetésében meghatározott előirányzata erejéig kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezik. Működéséhez szükséges forrásokat Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja.

Az intézmény szakmai tekintetben önálló
A hivatal belső tagozódását a Képviselő-testület által jóváhagyott SZMSZ szabályozza.
Az önkormányzati törvény értelmében a hivatalt a polgármester irányításával a jegyző vezeti.

Szerkezeti felépítése
Az önkormányzat képviselő-testülete 1998-ban alkotta meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely a polgármesteri hivatal belső felépítését szabályozza.
A hivatali szervezet létszám alakulására az alábbi tényezők gyakorolnak hatást:
- a település lakosságának száma, demográfiai összetétele, munkanélküliek, időskorúak, tanköteles korúak aránya, ehhez kapcsolódó önkormányzati feladat és hatáskörök,
- a település jellege,
- az önkormányzat költségvetésének nagysága, intézményeinek száma,
- ügyforgalom, önkormányzati és államigazgatási ügyek nagyságrendje, ügycsoportonkénti megoszlása.

 

központi e-mail cím: tapio[kukac]t-online.hu

Varró István
polgármester

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Petró Katalin
jegyzői referens
(önkormányzati előterjesztések, határozatok, önkormányzati szerződések, anyakönyvvezetés)

Tóthné Theisz Kitti
pénzügyi vezetőtanácsos
(önkormányzat és intézményeinek gazdálkodása, tervezés, beszámolás, ellenőrzés)

Lovasné Kremniczky Anikó
pénzügyi vezető főtanácsos
(ASP szakrendszer számlázás, könyvelés)

Megyesné Szabó Erika
pénzügyi főelőadó
(pénztáros)

Batu Andrea
munkaügyi vezetőfőtanácsos
(önkormányzati dolgozók és a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyek)

Megyesné Szabó Erika
adóügyi és pénzügyi főelőadó
(helyi adók, adó-és értékbizonyítvány)

Gál Szilvia
előadó
(hirdetmények, méhészet, földhivatali nyilvántartás, csatornázással kapcsolatos végrehajtás)

Sebestyén Gabriella
igazgatási vezető főtanácsos
(szociális ügyek, lakcím ki- és bejelentés, hagyatéki ügyek)

Serfőző-Szabó Henrietta
családsegítő munkatárs
(család-és gyermekjóléti ügyek)

Nagyné Bíró Adrienn
GAMESZ Nonprofit Kft. ügyvezető
(Településüzemeltetés, Kastély Strand és Ifjúsági Tábor, hulladéklerakó telep, temető nyilvántartás, környezetvédelem, önkormányzati gépjárművek, buszok bérlése, intézményi karbantartások, pályázatok) 

Személyi feltételek:
A Polgármesteri Hivatalban valamennyi álláshely betöltött. Egyes ügycsoportokban viszonylag kevés számú ügy keletkezik éves szinten. Ez szükségessé teszi, hogy az ügyintézők több ügycsoportban jelentkező feladatot lássanak el.

Tárgyi feltételek:
A Polgármesteri Hivatal épülete adott. Az elmúlt években belső átalakítást végeztünk el az épületen. Az átalakítás lehetővé tette, hogy mindenki megfelelő munkakörülmények között tudjon dolgozni.
Továbbra is gond, hogy nincs hely kisebb tárgyalások, rendezvények lebonyolítására, de ezt a problémát a jelenlegi épületben nem lehet megoldani.
Számítógépek beszerzésével mindenki részére adott a modern munkavégzés lehetősége.

A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges jogi keretek.
Az önkormányzat megalkotta azokat a helyi rendeleteket, amelyeket magasabb szintű jogszabályok előírnak, s amelyek a mindennapi munkavégzéshez szükségesek.
Belső szabályzataink elkészültek.
Dolgozóink részére a különböző szakmai közlönyöket biztosítjuk. Új jogszabályok értelmezése céljából rendezendő tanfolyamokon, értekezleteken folyamatosan részt veszünk.Elérhetősége:
- levelezési címe:
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
- telefonszámok:
központ: (53) 383-001
- fax: (53) 583-500
E-mail: tapio@t-online.hu

 

 


ASP támogatói okirat