A tapiogyorgye.hu archív weboldalát látja. Az új weboldal eléréséhez kattintson ide

 
Hírek
Település Arculati Kézikönyv
   A település története
   A település jelen állapotáról
   A település címeréről
   Testvérvárosi kapcsolat
   Kitüntetettek
   Tápiógyörgye adatai
   Legújabb képek
   Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
   Polgármesteri Hivatal
   Képviselőtestület
   Bizottságok
   Kisebbségi Önkormányzat
   Rendeletek
   Határozatok
   Tájékoztatások, letöltések
   Ár- és díjtételek
   Adó befizetési számlaszámok
   Kazinczy Ferenc Általános    Iskola
   Kastélykert Óvoda
   Bartók Béla Zeneiskola
   Községi Könyvtár és
   Művelődési Ház
   Gondozási Központ
   Családsegítő és
   Gyermekjóléti Szolgálat
   Ifjúsági tábor
   Falumúzeum
   Strandfürdő
   Tájvédelmi Körzet
   Programlehetőségek táborozók részére
   Eseménynaptár
   Térkép
   Nagykátai Járási Hivatal
   Asztalitenisz
   Labdarúgás
   Testületi anyagok
   Hírek
   Választások
 
Önkormányzat > Rendeletek
RendeletekAz önkormányzat hatályos rendeleteinek jegyzéke 2012. január 17.
22/1991. Tápiógyörgye Önkormányzat külkapcsolatairól
1/1994. A helyi címer és zászló alapításáról
9/2000. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
7/2001. A helyi kitüntetések, díjak alapítása és adományozása - Módosítja: 9/2007. (V.15.) rendelet
4/2003. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól - Módosítja: 20/2009. (XII.18.), 20/2011. (XII.16.) 2/2012. (I.16.)
5/2003. A közművelődésről
9/2005. Az elektronikus ügyintézésről
5/2006. (VII.10.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről
16/2007. Idegenforgalmi adó
5/2008. Rendelet a települési szilárdhulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról, Módosítja: 10/2011. (V.20.)
6/2008. A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díja - Módosítja: 3/2011. (II.22.)
10/2008. Építészeti és természeti értékek helyi védelme
13/2009. a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
24/2009. Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
1/2010. a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
4/2010. a gyermekvédelem helyi rendszeréről
14/2010. Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata
15/2010. Mosodai szolgáltatások igénybevétele
7/2011. Zeneiskolai tandíj
9/2011. 2010. évi költségvetés végrehajtása
9/2011. 2010. évi költségvetés végrehajtása - táblázatok
10/2011. a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2008. (III.31.) rendelet módosítása
20/2011. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól szóló  4/2003. (IV.07.) rendelet módosítására
21/2011. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 13/2009. (VI.22.) rendelet módosítására
22/2011. A temetőről és temetkezésről
23/2011. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.22.) rendelet módosítására
1/2012. Étkezési térítési díjak
9/2012. SZMSZ módosítása
11/2012. helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel
13/2012. az önkormányzat intézményeiben a gyerekek napközbeni, valamint a szociális alapellátások keretében biztosított szolgáltatások, valamint a vendégétkeztetés 2013. évi intézményi térítési díjainak megállapításáról
15/2012. a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól szóló  4/2003. (IV.07.) rendeletet módosításáról
16/2012. a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 13/2009. (VI.22.) rendelet módosításáról
 
2012. évi költségvetési rendelet - 3/2012. rendelet
2012. évi költségvetési rendelet mellékletei - 3/2012. rendelet
 
2013. évi rendeletek
1/2013. 2012 évi költségvetés módosítása
2/2013. Tápiógyörgye költségvetési rendelete
3/2013. Költségvetési rendelet módosítása
4/2013. Háziorvosi körzetekről
6/2013. Költségvetési rendelet módosítása
2013 Költségvetési rendelet egységes szerkezetben
5/2013. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Mellékletek: Táblázatok, Vagyonkimutatás, 10. sz. melléklet, 11 és 14 sz. melléklet 1, 11 és 14 sz. melléklet 2, 12. sz melléklet, 15. sz. melléklet 1, 15. sz. melléklet 2, Közoktatási bevétel, Könyvvizsgálói jelentés, Jelentés összefoglalása, Teljességi nyilatkozat, Censor
10/2013. A Helyi Építési Szabályzatról
11/2013. 2013. évi költségvetés módosításáról
15/2013. A háziorvosi körzetekről szóló 4/2013. rendelet módosításáról
 
2014. évi rendeletek
1/2014. 2014 évi költségvetésről
2/2014. 2013 évi költségvetés módosítása
3/2014. az Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról
6/2014. strandfürdőről és annak használatáról
7/2014. a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
9/2014. az Önkormányzat vagyonáról
13/2014. a mezei őrszolgálatról
14/2014. a kommunális adóról
15/2014. a helyi iparűzési adóról
16/2014. a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól szóló 4/2003. (IV.07.) rendeletet módosításáról
17/2014. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése szabályozásáról szóló rendelet-tervezetéről
18/2014. az Önkormányzat intézményeiben a gyerekek napközbeni, valamint a szociális alapellátások keretében biztosított szolgáltatások, valamint a vendégétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 13/2012. (XI.27.) ÖR módosításáról
19/2014. Közterület használati díj megállapításáról
Közterület használati kérelem
 
2015. évi rendeletek
1/2015. 2015-ös Költségvetési rendelet
2/2015. települési támogatásról
3/2015. a 14/2014 és 15/2014 rendeletek módosításáról
4/2015. a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
5/2015. a 2014. évi zárszámadásról
7/2015. az önkormányzat intézményeiben a gyerekek napközbeni, valamint szociális alapellátások keretében biztosított szolgáltatások, valamint a vendégétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 13/2012. (XI.27.) ÖR módosításáról
 
2016. évi rendeletek
1/2016. - 2016. évi költségvetés
1/2016. - költségvetés mellékletei
2/2016. - Az építészeti örökség helyi védelméről
3/2016. - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
4/2016. - Költségvetési rendelet módosítása
6/2016. - Helyi építési szabályzat
 
Zárszámadás 2016.
Zárszámadás 2016. - mellékletek
 
2017. évi rendeletek
1/2017. - 2017. évi költségvetés
1/2017. - költségvetés mellékletei
3/2017. - az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
5/2017. - Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
5/2017. - Zárszámadás mellékletei
6/2017. - Rendelet a talajterhelési díjról
7/2017. - Anyakönyvi eljárás helyi szabályozása
9/2017. - Költségvetési rendelet módosítása
10/2017. - Helyi építési szabályzat rendelet módosítása
12/2017. - Szociális tüzelőanyagról
13/2017. - Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalapozásáról
14/2017. - Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
15/2017. - Tápiógyörgye településképének védelméről
15/2017. - Tápiógyörgye településképének védelméről melléklet
 
2018. évi rendeletek
1/2018. - Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2018. - Mellékletek
2/2018. - A szociális és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
3/2018. - Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017(1.16) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2018. - Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
4/2018. - Mellékletek
4/2018. - Mellékletek - nagy táblák
5/2018. - A közművelődési alapszolgáltatásokról
6/2018. - Költségvetési módosítási rendelet
7/2018. - A háziorvosi körzetekről szóló 4/2013.(IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
8/2018. - 2019. évi átmeneti gazdálkodásról
 
2019. évi rendeletek
1/2019. - Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló rendelet
1/2019. - Mellékletek
4/2019. - Zárszámadás 2018
4/2019. - Mellékletek
5/2019. - a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint megsértésük jogkövetkezményeiről
6/2019. - a bölcsődei ellátásról, annak igénybevételéről és az intézményi térítési díj megállapításáról
7/2019. - az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 önkormányzati rendelet módosításáról
10/2019. - az ár- és díjtételekkel, a személyi térítési díjakkal összefüggő egyes rendeletek módosításáról
 
2020. évi rendeletek
1/2020. - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
1/2020. - mellékletek
1/2020. - táblázatok
2/2020. - Tápiógyörgye Község nevének és jelképeinek használati rendjéről
3/2020. - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 3/2016. önkormányzati rendelet módosítására
4/2020. - az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. rendelet módosításáról
5/2020. - az Önkormányzat zárszámadásáról
5/2020. - táblázatok
6/2020. - Költségvetési rendelet módosítása
7/2020. - Szociális tüzelő
 
2021. évi rendeletek
2/2021. - az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról
2/2021. - mellékletek
3/2021. - Zárszámadás
3/2021. - mellékletek
4/2021. - Rendelet módosítás
5/2021. - Ár és díjtételek
6/2021. - 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata
 
2022. évi rendeletek
1/2022. - az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
1/2022. - mellékletek
1/2022. - 19. sz. melléklet
 
Vagyonrendelet
Forgalomképes ingatlanok jegyzéke
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok jegyzéke
Forgalomképtelen ingatlanok jegyzékeA rendeletek teljes terjedelmükben a helyi Községi Könyvtárban megtekinthetők.

 

 


ASP támogatói okirat